Kancelaria radcy prawnego

Kancelaria radcy prawnego wita

Kancelaria Radcy Prawnego
radca prawny Barbara Jasienowicz-Radzewicz

16-400 Suwałki
ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego 2 m. 7
(klatka „A”, II piętro, „Serce Suwałk”,
wjazd od ul. Waryńskiego i ul. Noniewicza)
tel. 514 200 994

Filia w Olecku

19-400 Olecko, ul. Tunelowa 7

Znajdujecie się na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Barbary Jasienowicz-Radzewicz. Zachęcam do zapoznania się z zakresem i zasadami świadczonych przeze mnie usług prawnych.

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Prowadzę również obsługę prawną w językach angielskim i rosyjskim.

Każdą ze spraw powierzonych mi przez klientów traktuję priorytetowo. Świadcząc usługi w zakresie doradztwa prawnego kieruję się zasadami profesjonalizmu, rzetelności i wszechstronnej znajomości prawa. Zapewniam również przejrzyste zasady ustalania wynagrodzenia i rozliczeń finansowych z klientem, a także bieżące informowanie o toku sprawy oraz konsultowanie podejmowanych działań z klientem.