Zasady wynagradzania

ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest w oparciu o przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) – w zakresie wynagrodzenia za czynności pełnomocnika powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym oraz obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

W sprawach skomplikowanych prawnie i faktycznie, których rozstrzygnięcie wymaga zastosowania przepisów z różnych dziedzin prawa, wielokrotnego stawiennictwa w sądzie, jak również w przypadku zapoznania się z dokumentacją lub świadczenia usług w językach obcych wynagrodzenia ustalane jest według stawki godzinowej lub wielokrotności stawki podstawowej wynagrodzenia.

W przypadku nawiązania stałej współpracy istnieje możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia, w szczególności przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego.

O wysokości wynagrodzenia pobieranego w konkretnej sprawie przez pełnomocnika klient informowany jest przy pierwszym spotkaniu.